Phoenix Petroleum Sh.a

Remont Siperfaqsor & Nentoksor ne Puset e Naftes dhe Gazit!

           Remont Nentoksor dhe Siperfaqsor Shtrime sheshes , tubacionesh , ndertim kaldajash etc...

                                                  Shtrim i shesheve te puseve